ХАЛЕТА В ПАЗАРДЖИК С ЛИЦЕ НА ГЛАВЕН ПЪТ

780 000 Намалена цена
  • Тухла
  • Климатик
  • Паркомясто
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПРЕДЛАГАМЕ КОМПЛЕКС С АСФАЛТИРАН ДВОР С ЛИЦЕ НА ГЛАВЕН ПЪТ В ПАЗАРДЖИК,СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ ХАЛЕТА-ЗП ОТ 850 КВ.М. И 400 КВ.М. И ШОУРУМ ЗП ОТ 150 КВ.М.,ЗЕМЯ КЪМ ТЯХ 4600 КВ.М. ХАЛЕ СЪС ЗП ОТ 850 КВ.М. ВКЛЮЧВА: АВТОСЕРВИЗ, СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ, ОФИС, ОТДЕЛЕН ВХОД ЗА ОФИС, ГОЛЯМО ПОМЕЩЕНИЕ,ГОЛЯМО ХАЛЕ С КАМЕРА ЗА БОЯДЖИЙНО С ОТДЕЛЕН ВХОД, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ,СОБСТВЕН ТРАФОПОСТ. ДРУГОТО ХАЛЕ Е СЪС ЗП ОТ 400 КВ.М. С АКТ 14 С НАПРАВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОФИС.ЗАПОЧНАТ ШОУРУМ СЪС ЗП ОТ 150 КВ.М. С АКТ 14.ВЪЗМОЖНА Е ПРОДАЖБАТА НА ХАЛЕТАТА И ПООТДЕЛНО.ВЪЗМОЖНО Е ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”