ПАРЦЕЛ СЪ ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖ В ЦЕНТЪРА НА ПАЗАРДЖИК

69 500лв. Намалена цена
  • В Регулация
  • Виза
  • За жилищно строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

НАМАЛЕНА ЦЕНА !!! ПАРЦЕЛ СЪС ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖ В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ. ПАРЦЕЛ 224 КВ.М. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 94,40 ЧИСТО 84,95 КВ.М.+МАЗЕ, РЗП 611,70 КВ.М.. В ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕТ ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЧЕТИРИ ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА, ИЗБЕН ЕТАЖ НА КОТА -2,50 М. И ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА КОТА 0,00 М. С МАГАЗИН, СКЛАД И ПРОХОД. ИМА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТОК И ВОДА.
ЦЕНАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА!

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”