ПАРЦЕЛ В МЕСТНОСТ ЦИГОВ ЧАРК

38лв.
лв./кв.м.
Намалена цена
  • В Регулация
  • Виза
  • До път
  • За жилищно строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПРЕДЛАГАМЕ ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ С ПЛОЩ ОТ 1032 КВ.М. С ВИЗА ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО-ВИЛНО ЗАСТРОЯВАНЕ.С ДОСТЪП ДО АСФАЛТОВ ПЪТ.ПАРЦЕЛА СЕ НАМИРА НАД ГЛАВЕН ПЪТ БАТАК-ЦИГОВ ЧАРК.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”