ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ В ПАЗАРДЖИК

35 000лв. Намалена цена
  • В Регулация
  • Виза
  • За жилищно строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ В ПАЗАРДЖИК НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ЗАД ПОЛИЦЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ.ЗА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО НА 3 ЕТАЖА+МАНСАРДА.ВЪЗМОЖНА Е ЗАМЯНА ЗА АПАРТАМЕНТ ИЛИ МАЛЪК ПАРЦЕЛ.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”