ПОД НАЕМ АСФАЛТИРАН ПАРЦЕЛ,ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР

800лв.
  • В Регулация
  • Вода
  • Ток
  • Канализация
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви под наем асфалтиран парцел с площ от 1470 кв.м. подходящ за денонощен паркинг с капацитет около 50 автомобила.Парцелът е изцяло ограден с масивна ограда,трифазен ток и вода, инсталирано видеонаблюдение и СОТ. В парцела е разположена постройка състояща се от две отделни стаи и тоалетна.Паркоместа с навес за 13 автомобила.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”