ПОД НАЕМ ЗАВЕДЕНИЕ

1 000лв.
  • Необзаведен
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

 Предлагаме под наем заведение в центъра на Пазарджик с площ от 120 кв.м. с кухнята и отделно склад с площ от 5 кв.м. Заведението се отдава без оборудване (оборудването може да се закупи допълнително), като в кухнята има направени шкафове, мивки, аспирация, бар плот. Лятото може да се ползва във външната част на двора да се изкарват маси и столове 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”