ПОД НАМЕ МАГАЗИН В ГР.ПАЗАРДЖИК,ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР

350лв.
  • Ново строителство
  • Тухла
  • Вода
  • Ток
  • Канализация
  • За търговия и услуги
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Магазин под наем в гр. Пазарджик,идеален център с площ от 30 кв.м. с оборудвана баня с тоалетна. В близост до пешеходната зона.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”