ПРОДАВА КЪЩА

95 000
  • ПВЦ дограма
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава реновирана къща с РЗП 200 кв.м. ведно с парцела в който е построена с площ 260 кв.м. На приземния етаж е обособено перално помещение с дрешник, фитнес и котелно.На партерния етаж е всекидневна с кухненски бокс,които имат излаз и към двора.На висок първи етаж са разположени три спални с две бани с WC.Отоплението на къщата е с парно на пилети. Имота се намира в района на бившата казарма.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”