ПРОДАВА КЪЩА ГРЕДОРЕД С ПАРЦЕЛ 640 КВ.М. В С.ЛЯХОВО

12 000лв. Намалена цена
  • Старо строителство
  • Гредоред
  • Електричество
  • Водопровод
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Къща гредоред в с. Ляхово с площ 21 кв.м. и дворно място оградено с площ от 640 кв.м. В парцела има ток и вода,септична яма,ограден с мрежа,а от едната страна е с тухлена ограда,с около 20 бр. дръвчета има и лозе.Къщата е от две стаи.Местоположението на имота е по пътя за с.Братаница последната пресечка в селото в ляво.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”