ПРОДАВА КЪЩА В ГР. ВЕТРЕН

30 000лв.
  • Тухла
  • Мазе
  • Таван
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава масивна къща в гр. Ветрен намираща се във високата част над училището с прекрасен изглед. Къщата е със застроена площ от 60 кв.м. , едноетажна плюс партерен етаж и тавански етаж. Има ток и вода. Парцела е с площ 470 кв.м. с денивилация и построена допълнителна постройка с площ 40 кв.м. Разпределение: Партер: мазе, две стаи, баня с тоалетна и коридор Между етажите стая. Ет.1 : четири стаи , тераса, коридор. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”