ПРОДАВА КЪЩА В ГРАД ВЕТРЕН

15 000лв. Намалена цена
  • Гредоред
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба къща (гредоред) в гр. Ветрен на два етажа с РЗП 124 кв.м., двор 1 дка. Има лятна кухня в двора с площ 25 кв.м.
Състои се от: Приземен етаж- мазе и една стая.
Първи етаж- две стаи и салон.
Тоалетна външна.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”