ПРОДАВА КЪЩА В ПАЗАРДЖИК

49 000 Намалена цена
  • Тухла
  • Гараж
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава стара къща с площ от 89 кв.м. първи етаж и приземен етаж който е с по-малка площ от първия , двор 299 кв.м. селскостопанска сграда-гараж цялата с площ 46 кв.м.
Къщата е плоча а на покрива е гредоред. Намира се в близост до Ескулап.
Разпределение: етаж първи-салон с изнесен на терасата кухненски бокс, три стаи; приземен етаж-две стаи, мазе и баня.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”