ПРОДАВА КЪЩА В С. ГЛАВИНИЦА

50 000
  • Старо строителство
  • Тухла
  • ПВЦ дограма
  • Дървена дограма
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава масивна къща в с. Главиница с площ от 130 кв.м. РЗП и отделно от тази квадратура има мазе, лятна кухня с баня до къщата. Има сонда, ток, вода, яма. Къщата се състои от ет.1- 3 стаи; ет.2- 3 стаи. Дограмата на ет.2 е сменена с ПВЦ.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”