ПРОДАВА КЪЩА В С. ЗЛОКУЧЕНЕ

19 000лв. Намалена цена
  • Гредоред
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава стара къща гредоред в с. Злокучене с площ 52 кв.м. ведно с парцела в който в построена къщата с площ 630 кв.м. и 1/2 ид. част от съседния парцел-390 кв.м. който е ограден половината с ограда. Има ток , вода и набита сонда с помпа. Тоалетната е външна. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”