ПРОДАВА КЪЩА В СЕЛО ОГНЯНОВО

47 000лв. Намалена цена
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава масивна къща в село Огняново намираща се в източната част на селото с двор 1250 кв.м. облагороден с 40 вида овощни дръвчета. Двора е ограден с масивна ограда, има поливна система , помпа със сондаж. В имота има трифазен и монофазен ток.
Къщата е на един етаж с площ 64 кв.м. и се състои от хол , кухненски бокс, баня, отделно тоалетна, две спални. До къщата има работилница /производствен обект масивен/ с площ 68 кв.м. като бъдещите собственици биха могли да го съединят с къщата и да стане жилищна площ. В имота още са разположени полумасивен сайвант с площ 37 кв.м., масивна лятна кухня около 40 кв.м. /не е описана по нотариален акт/ и двоен масивен гараж с площ 38 кв.м.
Продава се с обзавеждането.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”