ПРОДАВА КЪЩА В СЕЛО РОСЕН

30 000лв. Намалена цена
  • Тухла
  • Гредоред
  • Необзаведен
  • Дървена дограма
  • Мазе
  • Гараж
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Двуетажна къща в село росен намираща се в началото на селото на влизане от Черногорово на главния път.Къщата е измазана външно с ток,вода и кладенец,дворно място от 577 кв.м. Първи етаж с площ от 62 кв.м се състои от три стаи със санитарен възел, етажа е измазан вътрешно.Втори етаж с площ 62 кв.м. не измазан на тухла с покрив гредоред.Приземен етаж голямо мазе с площ от 30 кв.м.+общо помещение гараж с мазе.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”