ПРОДАВА КЪЩА В С.ЕЛШИЦА,ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

40 000лв.
  • Старо строителство
  • Тухла
  • Гараж
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви масивна къща състояща се от два етажа със застроена площ от 76 кв.м. и дворно място от 500 кв.м. в с. Елшица, обл. Пазарджик. Къщата е в много добро състояние със следното разпределение:първи етаж-три стаи,тераса,коридор,баня с тоалетна,стълбище към втори етаж-три стаи,коридор,тераса.Сменена дограма на две стаи от първия етаж и две стаи от втория етаж,покрив в добро състояние.В двора са разположени гараж,лятна кухня и селскостопански постройки,има кладенец.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”