ПРОДАВА КЪЩА В С.КАЛУГЕРОВО,ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

20 000лв. Намалена цена
  • Старо строителство
  • Тухла
  • Гредоред
  • Дървена дограма
  • Електричество
  • Водопровод
  • Гараж
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви къща гредоред в с. Калугерово с застроена площ от 56 кв.м. състояща се от приземен и първи жилищен етаж заедно с дворно место от 480 кв.м. Голям гараж в двора с площ около 25 кв.м.,сонда и кладенец.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”