ПРОДАВА МАГАЗИН НА ГЛАВНА УЛИЦА В ГР.ПАЗАРДЖИК

85 000 Намалена цена
  • Ново строителство
  • Тухла
  • Ал. дограма
  • Мазе
  • Партер
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба магазин със чиста площ от 54 кв.м. разположена в центъра на гр. Пазарджик с лице на главна улица.Бонус към магазина приземно складово помещение с площ от 54 кв.м.Имот подходящ за инвестиция с осигурен наем.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”