ПРОДАВА МАГАЗИН, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР

130 000лв.
  • Ново строителство
  • Тухла
  • Обзаведен
  • Климатик
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава магазин с площ 50 кв.м. намиращ се на ъгъла на бул. Константин Величков и бул. Цар Освободител. Има склад и санитарен възел. Продава се с оборудване и климатик. Цената е 130 000 лв. без начислен ДДС.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”