ПРОДАВА МАГАЗИН В ГР.ПАЗАРДЖИК,ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР

1 300
€/кв.м.
  • Ново строителство
  • Тухла
  • Ал. дограма
  • Лукс
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Магазин и офис за продажба в идеален център на гр. Пазарджик с лице на улица в близост до пешеходната зона. Магазинът е с чиста площ от 20 кв.м.,а офисът 22кв.м. и допълнително идеални части от земята и от общите части.Общ санитарен възел в сградата.Нова сграда с луксозни общи части.Цена за магазин 1300е/кв.м., офис 800 е/кв.м.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”