ПРОДАВА ПАРЦЕЛ С КЪЩА В ГРАД ПАЗАРДЖИК

30 000лв.
  • В Регулация
  • Вода
  • Ток
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава парцел с площ 111 кв.м. с 43 кв.м. жилищна постройка, 11 кв.м. друг вид сграда, 23 кв.м. друг вид сграда намиращи се в центъра на Пазарджик в района на Механотехникума. Жилищната постройка се състои от: две стаи, а другите две сгради се състоя съответно от: тоалетна с лятна кухня; стая с коридор. 
Може замяна за апартамент.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”