ПРОДАВА ПАРЦЕЛ СЪС ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ В ГР. СЕПТЕМВРИ

375 000 Намалена цена
  • В Регулация
  • Вода
  • Ток
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава парцел с площ 8462 кв.м. в  гр .Септември , ограден с входове на три улици и трайна настилка бетон. Предоставена мощност на ел. захранване е 20 киловата с възможност за увеличаване. Възможност за газифициране на обекта-магистрален газопровод (метан).  Сгради в имота:  
Двуетажна масивна сграда с РЗП 1125 кв.м.   етаж 1: столова, кафе-аперитив, складови помещения, WC; етаж 2: канцелария, WC. Сградата има изградена отоплителна инсталация.  Метален навес с площ 810 кв.м.- складови помещения, сервизна работилница, автомивка /сондаж/. 
Стара административна сграда /едноетажна/ с площ 264 кв.м.-оборудван цех за производство на ал. и PVC дограма, складови помещения. 
Едноетажна сграда за автомивка и КПП. 
Едноетажна сграда-складови помещения. 
Едноетажна сграда-бивша бензиностанция с КПП, метален навес. 
Трафопост.  

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”