ПРОДАВА ПАРЦЕЛ СЪС СТОПАНСКИ СГРАДИ В С. МЕНЕНКЬОВО

53 000лв. Намалена цена
  • До ток
  • За промишлено строителство
  • За жилищно строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Парцел в с. Мененкьово с площ от 6450 кв.м. с две стопански сгради по 400 кв.м.. В момента има разрешително за животновъдство за 100 кози. В процес на разделяне е на четири самостоятелни УПИ с предназначение за жилищно строителство и възможна продажба поотделно. Може да се изработи проект за къща за гости. Близо до ток.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”