ПРОДАВА ПАРЦЕЛ В ГР. ПАЗАРДЖИК, СТАВРОПОЛ

50 000
  • Сменен статут
  • До вода
  • До ток
  • До път
  • За търговия и услуги
  • За промишлено строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви парцел разположен на главен път гр. Пазарджик за с. Ивайло в началото от дясната страна след бензиностанцията с площ на парцела от 1315 кв.м. и лице на пътя 23 метра. Парцелът е със сменен статут, в съседство има ток и вода. Подходящ за всякаква търговска и производствена дейност: складова дейност, производство и търговия, автосервиз, автомивка и други. ПУП с височина на застрояване до 10 метра, плътност застрояване до 80 %, Кинт 2,5.Възможност за плътно застрояване от едната страна.Възможност за закупуване на съседен парцел със сменен статут, като общата площ става 2549 кв.м.Цена за двата парцела 85 000евро.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”