ПРОДАВА ПАРЦЕЛ В ИВАЙЛО БЛИЗО ДО ПАЗАРДЖИК

12 500
  • В Регулация
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба парцел с площ от 1050 кв.м. в регулацията на Ивайло,  намиращ се отляво от пътя Ивайло-Сарая в края на Ивайло до последната къща. Парцела е на втора линия от асфалтов път, а пред него се намира земя извън регулацията-4400 кв.м.  с възможност да се смени статута. Цената е общо за двата имота 5 Е/кв.м. Възможна е продажбата отделно и е възможна да се вземе половината от парцела в регулация и половината от парцела извън регулация= 2700 кв.м.- 12500 Е. ПРОМОЦИЯ ДО 15 ДЕКЕМВРИ- 25000Е ЗА ПАРЦЕЛА В РЕГУЛАЦИЯ И ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”