ПРОДАВА ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ В МЕСТНОСТ ЦИГОВ ЧАРК

30
€/кв.м.
  • В Регулация
  • До ток
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПРОДАВАМЕ ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ НАМИРАЩ СЕ В МЕСТНОСТ ЦИГОВ ЧАРК МАЛКО СЛЕД ОРФЕЙ ОТ ЛЯВАТА СТРАНА. Продават се  5 парцела по около 400-500 кв.м. с обслужващ път по средата, ток и вода в съседство. Парцелите са с много хубав изглед, на тихо и спокойно място.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”