ПРОДАВА ПАРЦЕЛ В СЕЛО МАЛО КОНАРЕ

8 500лв. Намалена цена
  • В Регулация
  • Вода
  • Ток
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава парцел в село Мало Конаре в края на селото посока пътя за с. Пищигово с с площ от 800 кв.м. Парцела е в регулация с ток и вода с лице на асфалтирана улица. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”