ПРОДАВА ПАРЦЕЛ В С.СИМЕОНОВЕЦ,ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

10 900лв.
  • В Регулация
  • До вода
  • До ток
  • До път
  • За жилищно строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви парцел в регулацията на с. Симеоновец, общ. Септември с площ от 1096 кв.м. с лице на неасфалтиран път. Парцелът е разположен в района на църквата в близост до ток и вода. Подходящ за жилищно строителство, тих и спокоен район.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”