ПРОДАВА ПАРЦЕЛ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

54 000лв.
  • В Регулация
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба парцел в гр. Велинград с площ от 319 кв.м. намиращ се под Гранд хотел Велинград до хотел Релакс. Парцела е равен в близост до главен булевард.

We offer for sale a plot of land in the town of Velingrad with an area of 319 sq.m. located under the Grand Hotel Velingrad, next to Hotel Relax. The plot is flat located near the main boulevard.

Мы предлагаем на продажу участок земли в городе Велинград с площадью 319 кв.м., расположенный под Гранд-Отелем Велинград, рядом с Отелем Relax. Участок плоский, расположенный недалеко от главного бульвара.

Ofrecemos a la venta una parcela en la ciudad de Velingrad con un área de 319 metros cuadrados. situado bajo el Grand Hotel Velingrad, junto al Hotel Relax. La parcela está nivelada, cerca del bulevar principa. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”