ПРОДАВА ПАРЦЕЛ ЗА ПРОМ.СТРОИТЕЛСТВО В ГР. ПАЗАРДЖИК,ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ИЗТОК

140 000 Намалена цена
  • В Регулация
  • Вода
  • Ток
  • За търговия и услуги
  • За промишлено строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ПРОДАЖБА ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.ПАЗАРДЖИК С ПЛОЩ ОТ 1144 КВ.М.ИМОТЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН НА ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ В РАЙОНА НА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА С ЛИЦЕ НА ПЪТЯ.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ Е ЗА ПРОМИЩЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО,ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ.С ТОК И ВОДА.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”