ПРОДАВА ПОМЕЩЕНИЕ

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава помещение-работилница с площ от 278 кв.м. , парцел в който е построена сградата е с площ 489 кв.м. намиращ се в центъра на гр. Пазарджик. Помещението се състои от една голяма зала, три стаи, санитарен възел. Подходящо за офис, склад, шоурум, шивашки цех и др. На парцела по план е възможно да се построят две сгради.

For sale a workshop with an area of ​​278 sq.m. The plot in which the building is built has an area of ​​489 sq.m., located in the center of Pazardzhik. The premise consists of one large hall, three rooms, a bathroom. It is appropriate for office, warehouse, showroom, tailoring workshop and etc. On the plot, according to the city plan it is possible to be built two buildings.

Продажа мастерская с площадью 278 кв.м. , участок, в котором построено здание, имеет площадь 489 кв.м. и расположен в центре Пазарджика. Здание состоится из одного большого зала, трех комнат, ванной комнаты. Подходит для офиса, склада, выставочного зала, пошивочного цеха и т. д. На участке, по плану города, можно построить два здания. 


Se vende un edificio de taller con una superficie total de 278 m2, construido en un terreno con una superficie total de 489 m2 en el centro de la ciudad de Pazardzik, Bulgaria. El edificio consiste de tres cuartos, un salón grande y un cuarto de baño. Se puede usar como oficina, almacén, sala de exposiciones, taller de confección y otros. Segun el plano catastral en el terreno se pueden construir dos edificios. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”