ПРОДАВА ПРОМИШЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ В С.РАДИЛОВО

250 000лв. Намалена цена
  • ПВЦ дограма
  • Електричество
  • Водопровод
  • Септична яма
  • Локално отопление
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба промишлено помещение с площ от 500 кв.м. и парцел с площ 1772 кв.м. в село Радилово. Помещението е с външна изолация, локално парно с котел на въглища и дърва,ПВЦ дограма,ток трифазен 15 киловата с възможност за увеличаване,вода,интернет. Състои се от голямо помещение с врата за достъп на камион,офис,склад,бани с тоалетни. Подходящо за производствена и складова дейност.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”