ПРОДАВА ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР.ПАЗАРДЖИК,СТАВРОПОЛ

38 000 Намалена цена
  • Старо строителство
  • Тухла
  • Гредоред
  • Дървена дограма
  • Електричество
  • Водопровод
  • Канализация
  • Мазе
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви първи самостоятелен етаж от двуетажна къща в гр. Пазарджик,кв.Ставропол с чиста площ на етажа от 90 кв.м. и допълнително към площта 2/3 от цялата изба на къщата и лятна кухня от 25 кв.м. заедно с 2/3 идеални части от парцела целия с площ от 275 кв.м. Етажът е със самостоятелен вход,нуждае се от ремонт.Състои се от 5 стаи и баня с тоалетна.Избата се състои от една стая/лятна кухня/ и две избени помещения. Набита сонда в двора и допълнителна постройка.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”