ПРОДАВА ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР.ВЕЛИНГРАД

59 000 Намалена цена
  • Старо строителство
  • Тухла
  • Електричество
  • Водопровод
  • Канализация
  • Мазе
  • Гараж
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви първи жилищен етаж от къща в гр. Велинград със застроена площ от 115 кв.м., гараж 25 кв.м. и половината от таван и изба. Със собственост на целия парцел с площ от 600кв.м., върху който е построена сградата,като съсобственика от втория етаж има право на ползване само от едната страна за достъп до гараж и право на преминаване за обслужване на сградата.Между приземния и първия етаж сградата е с плоча и гредоред,а първи и втория етаж е с плоча.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”