ПРОДАВА СГРАДА С СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ГР.ПАЗАРДЖИК,ЦЕНТЪР

140 000 Намалена цена
  • Ново строителство
  • Тухла
  • Обзаведен
  • Мазе
  • Партер
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба триетажна жилищна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 61 кв.м. и земя с площ 61 кв.м.,разположена в центъра на гр. Пазарджик.Партер-магазин с площ от 61 кв.м. с изба 54 кв.м.,етаж 1 с площ от 61 кв.м. и етаж 2 мансарден с площ от 40 кв.м.Подходящ имот за инвестиция с осигурен наем от 700 лв.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”