ПРОДАВА ТРИСТАЕН МОНОЛИТЕН

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба тристаен монолитен апартамент в централната част на града в района зад Съда в покойна улица намиращ се на първи жилищен етаж. Разпределение: всекидневна с трапезария и кухня, две спални, две тераси, баня, тоалетна и коридор. Нуждае се от ремонт.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”