ПРОДАВА ТРИСТАЕН В КВАРТАЛ ЗАПАД

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба тристаен апартамент в квартал Запад на четвърти етаж в близост до магазини, училище и детска градина. Нуждае се от ремонт. Разпределението е следното: хол с тераса, кухня с тераса, две спални, баня, тоалетна и коридор. Към апартамента има мазе.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”