ПРОДАВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С ЛИЦЕ НА ПЪТ В БЛИЗОСТ ДО МАКДОНАЛДС

15 000лв.
  • До път
  • Нива
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви земеделска земя разположена в близост до Макдоналдс с лице на пътя за Макдоналдс,на който се излиза от главния път гр.Пазарджик-магистрала Тракия.Направена масивна ограда от едната страна на парцела с височина 2,2м.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”