ПРОДАВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПАЗАРДЖИК В БЛИЗОСТ ДО РЕГУЛАЦИЯТА НА ГРАДА

65 000лв.
  • До вода
  • До ток
  • Нива
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба земеделска земя-нива в землището на гр. Пазарджик близо до регулацията на града.Разположена е на около 180 метра от последните жилищни блокове и на около 250 метра от пътя за Добровница, преди гробищата на Пазарджик от дясната страна. Местност 'Якуба', категория 4. Близо има ток и вода.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”