ПРОМИШЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ В КВАРТАЛ ЗАПАД

500лв.
  • Ново строителство
  • Тухла
  • ПВЦ дограма
  • Партер
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПРЕДЛАГАМЕ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ В КВАРТАЛ ЗАПАД С ПЛОЩ 220 КВ.М. НА ПАРТЕР В НОВА СГРАДА С ИЗОЛАЦИЯ, С ПВЦ ДОГРАМА. ПОМЕЩЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА МАГАЗИН, ОФИС, ПРОМИШЛЕНО ПОМЕЩЕНИЕ. ИМА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”