ХОТЕЛ С ЛИЦЕ НА МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ

200 000 Намалена цена
  • Тухла
  • Обзаведен
  • Паркомясто
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

МОТЕЛ С ЛИЦЕ НА МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ. МОТЕЛА Е 2 ЕТАЖА+ИЗБА С РЗП 183 КВ.М. И ДВОР 720 КВ.М. ИМА ДВЕ МОТЕЛСКИ СТАИ С ЛЕГЛА,ТЕЛЕВИЗОРИ,БАНИ С ТОАЛЕТНИ И ЕДИН ОФИС.МАГАЗИН-100 КВ.М. И КАФЕ - МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 22 КВ.М. С НАВЕС И ДВА САНИТАРНИ ВЪЗЕЛА-ВЪНШНИ. ПРЕД МОТЕЛА ИМА ГОЛЯМ ПАРКИНГ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПИРАНЕ НА ГОЛЕМИ КАМИОНИ.В СЪСЕДСТВО ИМА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”