ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ПРОДАЖБА ПАРЦЕЛ СЪС ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖ ЗА ХОТЕЛ

120 000лв.
  • В строеж
  • Тухла
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба парцел със започнат строеж за хотел с проект с РЗП 1200 кв.м., парцела е с площ 2700 кв.м. Имота се намира в Цигов Чарк до параклиса. До него може да се купи още 4 декара парцел на цена 22 Е/кв.м.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”